Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2011

I min hembygdsforskning tillbringar jag mycket tid på bibliotek med att läsa gamla dagstidningar. Då hittar man mycket smått och gott och en hel del, som man egentligen inte letar efter. Men jag brukar ändå spara sådant, som jag tycker är lite roligt eller kuriöst. Till denna kategori hör en artikel från Hudiksvallsposten 20 feb 1897, som förkunnar att Trolldoktorn är död. Därefter fortsätter nyheten enligt följande:

Den 9 dennes afled förre bonden Erik Vestrin i Gällsta, Gnarp, känd under namnet Trolldoktorn. Egendomligt nog har mannen haft en talrik klientkrets; t o m ända från Hudiksvall och Sundsvall ha personer rest för att låta ”behandla” sig af honom. Sockenborna ha dock i allmänhet ej anlitat hans underkurer, då deras förtroende väl varit alltför klent.

Man kan undra vilka kurer som lockade stadsborna ända till Gnarp fast de ratades av Gnarpsborna!  Eller hade stadsborna andra sjukdomar än gnarpsborna?

Read Full Post »