Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2010

En vandring, som jag gör då och då, är stigen från Moningssand till Bäcksand via tre vackert belägna långrösen, totalt nära 80 m långa och 5-6 m breda. De ligger c:a 1 km norr om Moningssand omkring 500 m från havsstranden. En gammal grånad skylt till vänster före ”infarten” till bebyggelsen i Moningssand visar var man kan börja vandringen.

Det är en mycket imponerande och sevärd fornlämning, som sätter fantasin i rörelse. Rösena är från bronsåldern, som hos oss varade c:a år 1800 – 500 före Kristus. De bör således vara minst 2 500 år gamla. Från början låg de i närheten av havsstranden men landhöjningen har förpassat dem till nuvarande plats.

Att vandra runt rösena och titta in i dem känns fascinerande. I ett av rösena finns en mycket tydlig hällkista. Vilka begravdes här? Och när? Och hur fick man ihop all sten till detta ”byggnadsverk”? Och vilka arbetade med detta? Det går nog inte att jämföra dåtidens ”kyrkogårdsarbetare” med nutidens! När man tittar på det här har man svårt att förstå hur folk med de primitiva metoder, som stod till buds förr i tiden, kunnat åstadkomma detta.

Rösena ligger mycket vackert belägna på en bergrygg med hällmark, gles tallskog och utsikt ut över havet i öster. Således ett perfekt ställe att fika på och fundera över gravrösenas hemligheter.

När man gjort detta kan man med fördel fortsätta stigen österut och kommer då efter c:a 500 m till Kustleden. Vill man även uppleva Bäcksands fiskeläge går man till nu till vänster i en knapp km men om man föredrar att gå tillbaka till Moningssand går man till höger och följer Kustleden söderut inte långt från havsstranden. I Moningssand kommer man fram till väg, som man följer genom hela bebyggelsen åter till utgångspunkten. Men passa gärna på att ta ett bad på Moningssands härliga sandstrand!

De imponerande gravrösena

De imponerande gravrösena

Vem låg begravd här? Skuggan av en arm syns fortfarande......

Vem låg begravd här? Skuggan av en arm syns fortfarande......

"Gravstenarna" är vackert dekorerade med lavar, här vinterlav och kartlav

"Gravstenarna" är vackert dekorerade med lavar, här vinterlav och kartlav

Bäcksands fiskeläge sett söderifrån längs Kustleden

Bäcksands fiskeläge sett söderifrån längs Kustleden

Badstranden i Moningssand

Badstranden i Moningssand

Read Full Post »

Sågudden sticker ut i Storsjön söder om Sagalidens Camping i Högen, Bergsjö. Det är en lättillgänglig och mycket naturskön plats med promenadvänliga stigar, rikt fågelliv, artrik flora och förnämlig utsikt över Storsjön. Området domineras av lövträd. Marken är på stora ytor heltäckt av liljekonvaljer. På våren finns gott om blå- och vitsippor och minst ett tjugotal buskar av blommande tibast. Senare på sommaren finns även en del orkidéer såsom nattviol, grönkulla och korallrot. Bland fåglar kan nämnas sångare såsom löv-, grön- och trädgårdssångare samt svarthätta. Även stare, björk-, kol-, rödvinge- och taltrast hörs och syns här och ute i Storsjön hörs och ses storlommen. En fågelmorgon här är som den bästa konsert i naturens egen vackra konsertsal.

Området är också rikt på lämningar efter Bergsjö Ångsåg, som fanns på platsen mellan 1897-1928. En stor grop med stenmur vittnar om verksamheten. Lämningarna efter såg- och ångpannehus, brädgård, järnvägsspår och kolning är tydliga. Högens Samhällsförening har börjat arbetet med att på Sågudden skapa ett promenadvänligt natur- och kulturområde. Man vill därför även skylta upp området. En kopia av det gamla spruthuset har gjorts och placerats där det ursprungliga en gång stod. Det ska bli ett litet museum över områdets tidigare verksamhet och naturen här.

Som komplettering till Högens Samhällsförenings kulturgärning har därför Naturskyddsföreningen i Nordanstig gjort en fågel- och växtinventering, som blev klar under sommaren 2010.

Sågudden är redan nu en liten natur- och kulturoas, som jag gärna besöker. En fikapaus längst ut på udden med den hänförande utsikten över Storsjön, den rika fågelsången och blomsterprakten mitt bland kulturlämningarna är i all sin enkelhet en mycket fin upplevelse. Och ännu bättre blir det när Högens Samhällsförening lyckats med sin kulturgärning kompletterad med Naturskyddsföreningens naturinventering. Det är verkligen något att se fram emot! Men besök gärna Sågudden nu!

Lämning efter Bergsjö Ångsåg

Lämning efter Bergsjö Ångsåg

Den natursköna delen längst ut på Sågudden

Den natursköna delen längst ut på Sågudden

Liljekonvaljtäckt markområde på Sågudden

Liljekonvaljtäckt markområde på Sågudden

Den vackra och vädoftande liljekonvaljen

Den vackra och väldoftande liljekonvaljen

Vårärt, Sågudden

Vårärt, Sågudden

Blommande smultron

Blommande smultron

Blommande trolldruva

Blommande trolldruva

Read Full Post »