Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2010

Dags för förändring!

Som omväxling till mina natur- och kulturartiklar känner jag att det är dags för ett politiskt inlägg. Det är ju val snart och den politiska lekstugan är i gång.

I många år har jag förundrats över det politiska spelet. Allt mer har jag övertygats om att dagens politiska system är förkastligt. Det mesta går ut på partipolitiskt rävspel till förfång för samhällets bästa. Den politiska föreningsverksamheten för på många håll en tynande tillvaro. Liksom föreningslivet i stort har även de politiska föreningarna svårigheter att rekrytera duktiga, kompetenta och engagerade medlemmar. Detta tillskriver jag den avskräckande partipolitiska fållan. Jag tror, att om folk ska engagera i förändringar och utveckling, vill man göra det främst i akt och mening att lösa problemen och sakfrågorna, inte att utifrån taktiska utgångspunkter profilera och gynna partiintressen och förlöjliga eller kritisera andra. Detta leder ingenstans och beslutsgången blir trög och långsam.

Jag hävdar att det partipolitiska systemet i Nordanstig – och förmodligen i många fler kommuner – sedan länge är förlegat och inte passar i dagens moderna samhälle. Vi måste bort från allt vad partipolitik heter och i stället ägna krafterna åt kommunens/samhällets bästa utan partitaktiska överväganden.

I september är det nu åter dags för val. Hur ska vi i Nordanstig rösta då? Ska vi fortsätta att rösta på partier vars primära intresse är det egna partiets makt, väljare, medlemmar och det sekundära intresset är kommunens väl och ve? Kan vi fortsätta att rösta på partier som inte har tillräckligt många för de politiska uppdragen kompetenta och engagerade medlemmar?

Enligt min mening behövs inga politiska partier i kommunen. I stället behöver vi ett stort antal personer med bred kompetens inom olika områden, kunnighet och engagemang, som – utan bindningar till partipolitiken – sätter kommunens bästa främst.

Jag lägger fram följande förslag:

  1. Avskaffa kommunfullmäktige i Nordanstig. Därmed behövs heller inga val till kommunfullmäktige.
  2. Låt i stället kommunstyrelsen bli kommunens högsta beslutande organ och låt väljarna välja kommunstyrelsen, som bör bestå av c:a 15 personer. Utse genom en urvalsprocess bland kommunens innevånare förslagsvis 30-50 personer, som kandiderar till kommunstyrelsen. Ange i valmaterialet deras bakgrund, kompetens och meriter m m. I den lokala valkampanjen möter vi på det här sättet personer istället för partier. Låt väljarna kryssa för förslagsvis tio av kandidaterna och de personer, som totalt har fått flest röster kommer med i kommunstyrelsen.

Genom en sådan här förändring tror jag att många fler än f n skulle engagera sig för kommunens utveckling. Det behövs ju ingen partitillhörighet, vilket underlättar rekryteringen. Kostnaden för kommunfullmäktige upphör och besluten går snabbare eftersom inget behöver beslutas av kommunfullmäktige.

Dessutom tror jag att det leder till en ökad kompetens bland de folkvalda beslutsfattarna. F n är ju enda kravet för sådana att de har en partibeteckning efter namnet. Någon (annan) kompetens behövs mig veterligt inte..

De kommunpolitiska partier i Nordanstig, som före valet förklarar att det är dags för en framtida förändring i den här riktningen och vill jobba för det har chans att få min röst! Jag kan inte längre fortsätta att stödja det nuvarande kommunpolitiska systemet genom att rösta på partier, som prioriterar sina egna intressen i första hand och kommunens i andra hand.

Read Full Post »