Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2011

Gnarpsvilja 2

Så är då premiären av filmen”GNARPSVILJAN – att samarbeta för en levande bygd” avklarad. Under dagens Gnarpsdag visades två föreställningar om delar av det mycket omfattande kraftfulla ideella föreningslivet i Gnarp med speciell inriktning på barn och Ungdom och Gnarps Ungdomsfonds betydelse för detta. Det blev ett senhistoriskst dokument om vad som åstadkommits de senaste 15 åren och hur det nu fortsätter som en följd av detta och Ungdomsfondens stöd. Filmen skildrar bl a idrottshallen Gnarpsviljans tillblivelse, gör nedslag där, hos Gnarps schackklubb, Kulturstjärnan, Storgärdshallen i Gällsta, Frästavallen, Gnarps Ridklubb, Hembygdsföreningens ersmässfirande, Säcken i Gnarp och deras upprustning av skolgården och innehåller intervjuer med personer som varit och är med samt många inslag där ungdomar och andra är med i den livliga verksamheten. 

Jag är själv ”bidragande part” i målet så jag vill inte gärna rescensera filmen men tycker  nog att den – utifrån vad jag känner till – ger en bra bild av en vilja och idealitet utöver det vanliga som vi bör vara mycket stolta över – och framförallt bevara. Utan tvekan är den sociala insatsen och betydelsen för våra barn och ungdomar enormt stor. Man kan fundera över hur vår lilla socken hade sett ut utan alla dessa aktiviteter. Och ändå skildrar filmen inte allt som finns i Gnarp för barn och ungdom.

Ni som missade filmpremiären kan köpa DVD-filmer för 120 kr (se nedanstående affisch.) Behållningen går till Ungdomsfonden i Gnarp. Om ni inte bor i eller närheten av Gnarp så tar jag gärna emot beställningar och skickar filmen, men då tillkommer kostnader för porto och förpackning på c:a 25 kr. Ring mig i så fall på tel 0652-20 418, 0730-68 04 21 eller e-posta till sven.baling@telia.com.

Read Full Post »

Gnarpsvilja

Lördag 21 maj är det premiär för en film, som berör väldigt många gnarpsbor.Filmen är döpt till ”GNARPSVILJAN – att samarbeta för en levande bygd” och speglar stora delar av den omfattande och livliga verksamheten för barn och ungdom bland föreningar i Gnarp och deras anläggningar. Den ger också en del historik över det som åstadkommits och hur det gjorts.

Helèné Aastrup Samuels, Eira Film i Stocka, som även gjorde filmen om dansbanan i Ragvaldsnäs, har gjort filmen och tillbringat många timmar i Gnarp för att dokumentera allt som sker och intervjua personer som är och varit med. Filmen har finansierats av Lennart Östman, initiativtagaren till bildandet av Ungdomsfonden i Gnarp, som betytt mycket för det som åstadkommits genom de över 4 miljoner kr fonden delat ut till ungdomsverksamhet i Gnarps föreningsliv.

Kom till Kulturstjärnan 21 maj, se filmen och känn stolthet över det som skett och sker i lilla Gnarp!

Read Full Post »