Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2012

”JULFRID” i Årskogen

I Hudiksvallsposten 3 jan 1894 har jag hittat följande historia med rubriken ”Julfrid i Gnarp”:

I Årskogens by timade natten mellan annan- och tredjedag jul, att strax efter att norrgående posten farit förbi Lars Sjölanders gård, sju våldsverkare sprängde förstugudörren i nämnda gård varefter flera skarpa skott med dubbelbössa avlossades varvid nio fönsterrutor krossades.  Skotten riktades rakt mot de innevarande personerna men till all lycka var det så månljust att de till livet hotade sågo riktningen på bössan och hunno kasta sig ur skottlinjen.
På morgonen 27 dec anträffades en skrivelse uppsatt på Sjölanders dörr av följande lydelse: ”Jag vill nämna att om någon av eder yppar denna sak så blir det värre nästa gång. Då skall både ni och hus i luften.”

Mina kommentarer: Huset, som utsattes för detta hemska attentat, finns kvar i Årskogen och är fortfarande bebott.  Trots vissa efterforskningar har jag inte hittat någon förklaring till det inträffade, inte heller om det ledde till några rättsliga följder. I kyrkobokföringen har jag hittat landbonden Lars Jonsson Sjölander i Årskogen. Han var född 1837 och avled 1908, gift med Juliana Hansdotter. De hade barnen Brita Johanna, Hans Leonard och  Josefina.
Om någon av mina läsare vet något mer om denna historia eller via andra kontakter kan få fram något mer så emotser jag svarskommentarer.

Hur som helst är det tveklöst så att rubriken på tidningsartikeln var i högsta grad missvisande och synnerligen ironisk!

Huset i Årskogen idag, där den våldsamma händelsen  utspelade sig natten mot 27 dec 1893

Huset i Årskogen idag, där den våldsamma händelsen
utspelade sig natten mot 27 dec 1893

Read Full Post »

Lappkyrkan

För flera år sedan fick jag höra talas om Lappkyrkan. Platsen ligger i den sydvästra kanten av Nybodberget, som i sin tur ligger c:a 2 km sydost om Nybodarna väster om Älgered i Bergsjö. Lappkyrkan väckte min nyfikenhet redan när jag fick vetskap om den, men av outgrundliga orsaker har det inte blivit av att besöka platsen – förrän en dag nu i september.

Jag och en kompis gjorde således en vacker septemberdag en utflykt dit. I Älgered svängde vi av mot Friggesund och tog efter en knapp km till höger mot Nybodarna. Efter fyra km på denna väg hittade vi på vänster sida en något förfallen vägvisare, som pekade snett uppåt till vänster. Om det var för att symbolisera himmelen eller den branta inledningen på vandringen vet jag inte. Men troligen var det för att den av väder och vind m.m. hamnat på sniskan. Härifrån gick vi nu drygt 1½ km på en stig. Efter knappt halva sträckan kom stigen fram på en korsande skogsbilväg, som vållade lite huvudbry. Normalt borde ju stigen ha fortsatt rakt över skogsbilvägen, men så enkelt var det inte. Efter diverse letande hittade vi fortsättningen på stigen c:a 30 m. uppåt på skogsbilvägen.

Spåren efter stormen Dagmars härjningar syntes här och där liksom spåren efter skogmaskiner, som tagit rätt på virket efter Dagmars avverkning natten mellan juldagen och annandag jul 2011. Men det var en njutbar vandring i vacker tallskog med fina lavtäcken.

Lappkyrkan visade sig vara en mycket vacker plats. Här bildar ett stort takformat stenblock liggande på tre andra stenblock en grotta med öppning utåt på framsidan. En flat stenhäll finns i öppningen och en eldplats utanför. Gästböcker inne i grottan vittnar om att platsen är ett kärt utflyktsmål.

Av en tidningsartikel från 1973-06-26, som jag fått tag på, framgår att det då på midsommardagen hölls friluftsgudstjänst här med bl.a. barndop. Av artikeln framgår även att ”Herr Gösta Wahlberg fungerade som tillfällig kyrkvärd och berättade helt kort om Lappkyrkans historia”. Jag har också fått veta att det blev viss tradition med årliga friluftsgudstjänster här på midsommardagen under ett antal år.

Vid öppningen till grottan finns en väderbiten skylt med inskriptionen ”LAPPKYRKAN”. Platsen finns med i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister, där den fått beteckningen Bergsjö 294:1. Här finns en beskrivning med mer detaljerade mått på grottan m.m. Här sägs också att det på en på ett träd fastspikad bräda vid öppningen ska finnas en inristning med texten till psalm 474 (Den blomstertid nu kommer) men denna ristning kunde vi inte hitta vid besöket. Vidare sägs att platsen används vid bröllop och andra sammankomster samt att det enligt bygdetraditionen varit en helig plats för lappar.
Hur sanningshalten i det sistnämnda är har jag inte lyckats klarlägga. Men om någon av läsarna har några mer uppgifter om detta eller om Lappkyrkan i övrigt så hoppas jag på era kommentarer här på bloggen!

Hur som helst är Lappkyrkan en mycket vacker plats i vår Nordanstigsnatur. Den är väl värd ett besök både för den ovanliga grottformationen och för sin omgivnings naturskönhet. Det medhavda fikat smakar förträffligt här!

Vägvisaren till Lappkyrkan vid vägen till Nybodarna

Vägvisaren till Lappkyrkan vid vägen till Nybodarna

Lappkyrkan

Lappkyrkan

Inskription "Lappkyrkan" intill ingången

Inskription ”Lappkyrkan” intill ingången

Baksidan av Lappkyrkan med en del av dess vackra omgivning

Baksidan av Lappkyrkan med en del av dess vackra omgivning

Utsikt från Lappkyrkans ingång

Utsikt från Lappkyrkans ingång

Det finns många gamla trädvrilar kring Lappkyrkan

Det finns många gamla trädvrilar kring Lappkyrkan

Read Full Post »

Sevärdheter i Vattrång

Jag har en lista över besöksmål i Nordanstig, som jag hört talas om men ännu inte besökt. Nu har jag börjat beta av listan och häromdagen åkte jag till Vattrång för besök i dess fornlämningsområde med bl.a. järnåldersgravar. Därifrån gick färden vidare till Lillmålsjön

  • Fornlämningsområdet
    Denna plats ligger c:a 150 m söder om landsvägen mot Svedja (en dryg km åt sydväst från E 4.)
    Här finns en bra informationstavla över områdets fornlämningar och en beskrivning över hur det kan ha sett ut här för mycket länge sedan. Husgrunder och ett flertal gravrösen och andra rösen finns på platsen att strosa runt bland och fundera på hur folk egentligen levde förr i tiden.
Vägvisare till Vattrångs fornlämningsområde

Vägvisare till Vattrångs fornlämningsområde

Informationstavla i området

Informationstavla i området

Rester av husgrund

Rester av husgrund

Gravhögar

Gravhögar

  • Lill-Målsjön
    Om man fortsätter landsvägen åt sydväst en dryg km från fornlämningsområdet kommer man fram till en lite knagglig men fullt framkomlig skogsbilväg på vänster sida. Om man kör den vägen c:a 700 m kommer man fram till en vändplan. Härifrån går en bred stig söderut, som efter c:a 400 m kommer fram till Lill-Målsjön. Här finns eldplats och en liten rastkoja i lappkåtestil. Det är en vacker plats med fin utsikt över sjön och en bra och lättillgänglig plats för fika- och/eller grillutflykten. Mellan tallarna i sjöns sydöstra kant skymtar också grannsjön Stor-Målsjön.
Rastkojan vid Lill-Målsjön

Rastkojan vid Lill-Målsjön

Utsikt från rastkojan

Utsikt från rastkojan

Vy över Lill-Målsjön

Vy över Lill-Målsjön

Höstprakt vid Lill-Målsjöns norra strand

Höstprakt vid Lill-Målsjöns norra strand

Read Full Post »