Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2011

Det f d fiskeläget Vattingen i Gnarp är beläget c:a 2½ km sydost om Norrfjärden. Det är ett gammalt fiskeläge, som började fastbefolkas från slutet av 1700-talet. De sista fastboende flyttade härifrån omkring år 1936 och det blev då helt öde här. Senare,  huvudsakligen från slutet på 1950-talet och under 1960-talet, började fritidsbebyggelsen etableras här och nu förekommer enbart sådan samt lämningar efter den forna bebyggelsen, som vi skyltat upp med beskrivningar för intresserade av Vattingens historia. Jag ställer gärna upp och berättar på plats för alla som vill besöka platsen!

Ett par av mina tidigare bloggartiklar (Vattingsmalarna 2010-09-24 och Vattingens klangsten 2010-11-07) tangerar den här artikeln så har ni inte läst dem så ger det ytterligare lite information att göra det.

Omkring 2005 tog en av de fritidsboende här, Carl-Johan Sjögren från Ljusdal, initiativet till en skrift om Vattingens historia. Jag har hjälpt till en del med forskningen och år 2008 resulterade det i en bok med namn enligt rubriken. Boken, c:a 90 sidor, har varit slut ett tag men nu har vi lyckats trycka en ny mindre upplaga varav några ännu finns kvar för 225 kr/st.

Till alla, som köpte den förra upplagan, har vi också tryckt ett komplementblad med de ändringar/tillägg m m som kommit fram sedan den förra versionen. Detta blad får alla, som då köpte boken, gratis om ni meddelar mig.

Av nedanstående bilder framgår bokens förstasidesomslag och dess innehållsförteckning.

Förstasidesomslaget till boken "Fiskeläget som försvann - Blad ur Vattingens historia"

Förstasidesomslaget till boken "Fiskeläget som försvann - Blad ur Vattingens historia"

Innehållsförteckningen till boken

Innehållsförteckningen till boken

Intresserade kan meddela mig, tel 0652-20418, 0730-68 04 21, e-post: sven.baling@telia.com.

Read Full Post »