Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tusculum’

Alla, som bott i Nordanstig de senaste 20 åren, torde minnas när Nordanstig i sin kommunala marknadsföring skulle lansera sig som ”Nordanstig – Ditt Tusculum.” 
I det kommunala arkivet finns dock väldigt få handlingar om denna satsning. Första gången det omnämns är på kommunfullmäktige 27 april 1992 då kommunalrådet Lennart Holmsten ”informerade om innebörden av ordet Tusculum och kommunens nyttjande av ordet i marknadsföring av kommunen.”

Tusculum var en forntida stad på en höjd strax sydost om Rom. Här hade förnäma romare lantgårdar, dit de kunde dra sig undan de alldagliga vedermödorna för rekreation och återhämtning. I Nordanstigsversionen marknadsförde man sig som ”Nordanstig – Ditt Tusculum” samt den enkla förklarande texten ”lantställe där du lever och skapar i lugn och ro.”

Pressen fick ett intressant ämne att skriva om. Och folket i byarna fick ett samtalsämne – mest i förlöjligande drag. Satsningen fick ringa folklig förankring. Beteckningen Taskulum och flumtaska nämndes. Den stridbare vänsterpartisten Rolf Alsgren gjorde anspelningar på romarnas bordeller och i den lokala Kärnrevyn i Gnarp blev Tusculum föremål för revymakarnas drift.

I mars 1996 skrev Vänsterpartiet genom Rolf Alsgren en interpellation till kommunalrådet och krävde svar på frågor om Tusculum-satsningen i följande inledande ordalag:

För några år sedan gick en mindre grupp med oklar sammansättning ut för att med buller och bång lansera Nordanstigs kommun som ett ”TUSCULUM.” Ett oproffessionellt och allmänt klantigt förberedelsearbete med usel förankring ledde obönhörligen till ytterligare ett pinsamt fiasko. Varför?

Därefter innehåller interpellationen ett antal frågor bl.a. om hur lanseringen gått till, hur det arbetas med det idag (d.v.s. 1996), vad det har kostat och om någon utvärdering gjorts.

Svar kom vid kommunfullmäktigesammanträdet 29 apr 1996 från kommunalrådet Lennart Holmsten, som bl.a. svarade att

  • det var han själv och kommunchefen, som tog initiativet till satsningen för att få till ett bättre samarbete inom turismen, förbättra marknadsföringen av namnet Nordanstig eftersom det inte finns på kartan och kan förväxlas med Nordmaling och Nordingrå etc. Man ville också förvandla Nordanstig till ett begrepp som kan ge Nordanstig en plats på kartan
  • personer från kommunen, näringslivet, turismen och bostadsstiftelsen m.fl. bildade en arbetsgrupp på 13 personer för Tusculum-lanseringen
  • det f.n. inte görs några satsningar på Tusculum
  • Tusculum inte är förankrat f.n.
  • Tusculum-gruppen f.n. är vilande
  • kostnaden uppgått till c:a 30 000 kr för material och möten samt deltagande i en mässa i Kolmården
  • någon utvärdering inte gjorts men att det i arbetsgruppen fanns många förslag, varav några lett till vissa resultat

Lennart Holmstens svar avslutas med följande:
”Vad har vi lärt oss? Samarbete är ett LEDORD. I ett projekt finns bra ingredienser och mindre bra sådana. Prövas inget, vinner man heller inget.”

Av svaret kan man nog utläsa att Tusculumsatsningen inte blev någon större framgång och att den i praktiken redan då hade upphört.

Men att Nordanstigs-Tusculum ändå inte helt glömdes bort framgår av nedanstående:

Ett kritiskt brev 25 mars 1998 under diskussionerna om ny- eller ombyggnation av Bergesta servicehus i Gnarp från Adolf Andersson, Sixten Berggren och Lars Wahlman adresserades till Kommunstyrelsen, TUSCULUM NORDANSTIG. Det inleds med en fråga om Nordanstig är på väg att gå ”samma öde till mötes som de gamla romarnas Tusculum, som förstördes år 1191.”

En tidningsartikel i Sundsvalls Tidning i april 2006 berättar att Nordanstigs vikarierande socialchef dammade av Tusculum som en del i ett förslag till verksamhetsplan. Han ville utveckla Nordanstig som ett Tusculum med idé- och initiativrika människor som drivande. Utvecklingen skulle gå från  individualisering/privatisering till solidaritet och humanism. Nordanstig blir det Tusculum det strävar efter”, skrev socialchefen. I alternativet till Tusculum varnade han för en nedåtgående spiral, en väg som Nordanstig redan trampar på utan nyutveckling. Socialnämndens ordförande, Sven-Åke Eriksson, kommenterade förslaget och sa att det var ”ett råmaterial, Det blir strykningar och tillägg innan planen är klar”

Numera hörs dock inget om Tusculum från kommunalt håll. Där torde det vara glömt och begravt. Men i folkhumorn nämns dock Tusculum fortfarande då och då när kommunala göranden och låtanden kommer på tal.                         

 

Kommunal klisterdekal och telefonnoteringslapp från Nordanstigs Tusculum-tid

Kommunal klisterdekal och telefonnoteringslapp från Nordanstigs Tusculum-tid

Read Full Post »