Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘predikande’

Predikande kvinna

 Bland mina tidningsnotiser från flydda tider kommer här en av det ovanligare slaget, som jag gärna delger mina läsare. Den är från Hudiksvallposten 1883-01-27, alltså för snart 130 år sedan. Rubriken är som ovan, vilket bara det tilldrar sig uppmärksamheten med tanke på artikelns datum. Predikningar var ju normalt förbehållna män (första kvinnliga prästen kom ju t.ex. först 1960.) Att den här kvinnan väckte uppmärksamhet och drog folk – både av ena och andra orsaken – förstår man av artikeln:

 I Gnarp har under tre veckors tid – varje afton med få undantag – en ung kvinna, Johanna i Djupe från Andersfors i Bergsjö, uppträtt och predikat bland baptisterna. Hennes yttre är icke ofördelaktigt och med säker vana uppträder hon i den för kvinnor just icke så vanliga talarstolen. Hon är icke heller nybörjare i detta yrke utan har under åtskilliga år predikat både i Hälsingland och i Dalarna. Hennes klangfulla sång och icke oävna hanterande av guitarr lockar även många att höra henne. Och då hon genom självstudier förvärvat sina kunskaper måste allt erkännande givas åt detta. Under talandet går hon av och an och gestikulerar livligt. Rösten är kvinnligt späd men icke obehaglig. Hon äger en icke så alldeles vanlig förmåga att lägga sina ord väl samt uttrycka sig klart och tydligt. Hennes föredrag rör sig uteslutande om de yttersta tingen, uppmaningar att låta frälsa sig, inbjudan till de troendes församling med inflikade berättelser ur livet, som allt går ut på hastiga massomvändelser. Delvis börjar det bära frukt. Några unga män och kvinnor har under föredragen börjat gråta och jämra sig högljutt under konvulsiviska symptom. Att denna hennes verksamhet bedöms olika säger sig självt. Den ytlige betraktaren har ej lovord nog för henne. Den djupare seende skakar betänkligt på huvudet erinrande sig apostelns ord: ”såsom uti alla de heligas församlingar tige edra kvinnor uti församlingarna.”

 Utan tvekan måste detta på den tiden ha varit en mycket ovanlig predikant. Det måste också ha varit en mycket modig och beundransvärd kvinna, som vågade utmana det traditionellt manliga monopolet inom det här ”skrået.” Jag vet inte vem ”Johanna i Djupe från Andersfors” var, men om någon läsare kan bringa klarhet i det så emotser jag kommentarer om detta!

Read Full Post »