Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nattviol’

Förbjuden frukt

I den botaniska världen finns väldigt mycket att upptäcka och förundras över. En speciellt vacker växtfamilj är orkidéerna och en av dess många skönheter är nattviolen. Den är inte  alldeles ovanlig. Man kan stöta  på den lite här och där på olika marktyper, t.ex. i skogssluttningar, ängsmark, hedar och rikkärr m.fl. Här hos oss finns den på många platser, bl.a. på Vattingsmalarna, på ön Gran, väg- och dikeskanter m.m.

Nattviolen är mycket väldoftande – speciellt mot kvällen – då den besöks av många pollinerande svärmare och nattflyn. Den är en av de orkidéer, som har punglikt uppsvällda rotknölar. Av dessa gjorde man förr i tiden en dryck, som man ansåg vara potenshöjande. Äldre namn från 1600-talet som Ålderdoms kraftrot, Ålderdomens sängetröst, Ålderdomens hugnad, Mansstyrka, Ståndört och Ståndpers vittnar om dess användning för ett bättre kärleksliv. Kärt barn har ju många namn.

Men tyvärr alla medelålders kärlekskranka män, som nu vädrar bättre tider! Jag måste göra er besvikna! Nattviolen är numera, liksom alla andra orkidéer i vårt land, fridlyst! Så gör er icke besvär med någon nattviolskur! Låt inte begäret fresta er till kriminella handlingar! Straffet för brott mot artskyddet är böter eller fängelse i högst två år.
Därför skriver jag – av omtanke – detta i december så att ni hinner glömma det tills den blommar igen i juni-juli.

Nattviolen är vackrast där den står och sprider sin ljuva kvällsdoft!

Nattviol i Rigberg, Hassela

Nattviol i Rigberg, Hassela

Nattviol på Vattingsmalarna i Gnarp

Nattviol på Vattingsmalarna i Gnarp

 

Read Full Post »