Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jarla’

Jarla och Gälda

I min tidigare artikel 2012-01-17 om Gustaf Eriksson (Jarl-Gustaf) har jag bl.a. beskrivit Gustafs upprördhet över benämningarna Jarla och Jarl-Gustaf. Han hävdade hela sitt liv att det heter Gälda. Jag har nu försökt forska lite i om det trots allt kan finnas någon substans i Gustafs envishet om namnet Gälda.

Institutet för språk och folkminnen har ett ortnamnsregister där jag under Gärde hittat en uppgift om att detta (bl.a.) är ett gårdsnamn i Skesta, som uttalas Jala. Samma uppgift finns även för namnet Gärdena i samma register. De här uppgifterna är nedtecknade 1932 resp 1933 och styrker således inte Gustafs påstående.

Men när Per-Erik Åström (Jarl-Per-Erik) i nov 1878 köpte den aktuella fastigheten skrevs i lagfartsboken följande uppgifter:

”Jordlägenhet i s.k. Gärlda om 2 tunnland.”

Beteckningen Gärlda har jag sedan också hittat på annan plats i lagfartsboken.

Kanske är det därmed ändå klart att Gustafs envisa uppgift – åtminstone delvis – är riktig!? Skillnaden mellan Gälda och Gärlda är ju bara ett ”r.” Kanske har uttalet av Gärlda sedan urminnes tider förvanskats till Jarla på ungefär samma sätt som Färila dialektalt benämns Farla!? Min teori är att Gustaf kände till det ”rätta” namnet men att han inte accepterade det förändrade uttalet. För honom var det nog självklart att namnet skulle uttalas som det stavades – han fann sig inte i ”språkutvecklingen.” 

Hur som helst, är det kanske dags att ge Gustaf viss upprättelse för sin envishet? Eftersom Gustaf aldrig medvetet talade osanning så hade han säkerligen fog för sitt påstående om Gälda. Det är en fråga, som vi borde ha ställt till honom någon gång innan det blev för sent.

Gustaf Eriksson hade troligen delvis rätt om benämningen på sin gård

Gustaf Eriksson hade troligen delvis rätt om benämningen på sin gård

Read Full Post »