Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hundskatt’

Hundskatten – En het fråga

Av de skattepålagor, som myndigheterna genom åren ålagt oss medborgare, fanns tidigare även hundskatten.  Hundskatten infördes redan 1 jan 1862. Kommunerna fick själva besluta om dess storlek och om hur intäkten skulle användas. År 1923 infördes en ny lag om hundskatt (som upphörde 1 jan 1996.) Här stadgades bl.a. att hundägarna under januari skulle anmäla sina hundinnehav till kommunen. Jag växte upp i en familj där vi oftast hade hund och minns att det brukade komma en räkning till oss i början av året. När den betalts skickade kommunen ut ett speciellt rektangulärt litet hundskattemärke av plåt med kommunens namn, årtal för skatten och hundens nummer i kommunens hundskatteregister. Märkena är nu eftertraktade samlarobjekt. Märket skulle enligt lagen å halsband eller på annat sätt lämpligt vara anbragt å hunden; dock må undantag härifrån äga rum, när hunden står bunden eller hålles instängd, så ock då hunden nyttjas vid jakt, där fara föreligger för att hunden i gryt eller annorstädes kan hava men av den anordning varå skattemärket är fästat.” Underlåtelse att betala hundskatt kunde straffas med dubbel hundskatt eller böter. Även underlåtelse att anmäla hundinnehav kunde medföra böter. Däremot var det ingen risk för hunden, som varken kunde dömas till böter eller avlivning.

Att hundskatten ibland var en mycket het kommunal fråga framgår av tidningsreferat från Gnarps kommunalstämmor i december 1884 och 1885. Från decemberstämman 1884 skrivs att frågan om hundskatten var nära att bringa de goda lugna gnarpsgubbarna ur jämvikten. På ett oförklarligt sätt hade nästan alla blivit hundhatare. Den förut för högt ansedda skatten på fem kronor skulle nu allra minst fördubblas. Här blev ett fasligt diskuterande. Den ene ville att det skulle betalas efter hundens vikt, den andre efter hundens längd och bredd, den tredje efter dess förmåga att äta, ty odiskutabelt var att en stor hund åt mera än en liten och följaktligen borde undslippa med halva priset. När scenerna började likna de i franska parlamentet ansågs tiden vara inne att näpsa och släppa de stackars kräken för 10 kr. Som ett litet efterspel till detta påstås från tillförlitlig källa att hundarna visat en panisk förskräckelse för de värsta hundhatarna, som lämnade stämman och med segrarens självkänsla vandrade hem.

På stämman söndag 27 dec 1885 var det dags för en ny upprörd omgång inför beslut om 1886 års hundskatt. Här skrivs att glansnumret vid denna stämma var hundfrågan, frågan om skatt för dessa arma kräk. Ordföranden hann knappt föredra frågan förrän en massa olika förslag haglade över stämman. Se här några: ingen skatt, 3 kr, 5 kr, 10 kr, 15 kr, vägning och mätning o.s.v. När diskussionen  härom var som hetast uppenbarade sig som en blixt (lyckligtvis genom dörren) en festprisse, som skrek och larmade: – ”…antingen slå ihjäl alla hundar eller annars 50 kr hundskatt.” Utvisad samma väg han kom lugnade han sig och erkände helt öppet att det även behövdes någon, som satte liv i stämman och ställde till lite gurgel. Det höll verkligen på att lyckas, ty på ett hår när skulle röstlängden ha behövts ta fram, vilket på stämmor här sällan, ja aldrig tidigare i sådana här frågor, hade skett. Genom några behjärtade mäns medling togs dock hundfrågan i kalufsen och leddes till en god utgång där tiokroningarna, liksom förra gången, segrade.  

Inför 1889 år hundskattebeslut var det åter heta känslor. Men det oeniga beslutet blev då att sänka hundskatten till 5 kr. Detta överklagades och beslutet upphävdes. Ny stämma hölls tredjedag påsk 1889 varvid hundskatten återställdes till 10 kr.  Från kommunalstämman 27 dec 1889 – inför beslut om 1890 års hundskatt – skriver Hudiksvallsposten: gnarpsbornas mest intressanta och brännande fråga, hundskatten, kom på tal, uppstod livlig debatt. Under det att alla andra frågor kunde avgöras utan röstlängdens framtagande, måste den nu krypa fram. Slutet på ”hundfröjden” blev dock att hundarna fingo leva mot 5 kr årlig tribut. Hundskatten har under det gångna året utgått med 10 kr/hund.

Numera är våra folkvalda kommunpolitiker befriade från den mycket viktiga hundskattefrågan. Den vållade nog ibland hetare diskussioner än dagens frågor om Sörfjärdsavloppen och Bergsjögården m.m. Men så är väl dessa frågor kanske också betydligt mindre komplicerade…(?)

Hundskattemärken från förutvarande Harmångers kommun

Hundskattemärken från förutvarande Harmångers kommun

Skattefri hund från Bergsjö på höstbad i havet vid Orn i Strömsbruk i början av oktober  2011. Skattebefrielsen är fullt legal och har inget samband med att hunden är svart.

Skattefri hund från Bergsjö på höstbad i havet vid Orn i Strömsbruk i början av oktober 2011. Skattebefrielsen är fullt legal och har inget samband med att hunden är svart.

Read Full Post »