Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hällsötberget’

I sluttningen mot Ôran i norra Skesta, Gnarp finns ett litet berg med fin utsikt över Skesta-Gingsta-Röde och mot Ulvberget längst i söder. I väldigt många år har jag grubblat på bergets namn, men nu har jag lyckats lösa denna gåta! Bergets namn har alltid, som jag uppfattat det, uttalats som Hällsetberget. Men varifrån kommer detta underliga namn?  För någon vecka sedan var jag in på Riksantikvarieämbetets hemsida för att kolla upp några fornlämningar i Gnarp och dök på en karta, där jag hittade förklaringen. Berget heter Hällsötberget. En enda bokstavs förändring gav mig den förklaring, som jag så länge traktat efter – och pusselbitarna föll på plats! Hällsöta är en ormbunksväxt vars officiella namn är stensöta, men här i Hälsingland även går under beteckningen hällsöta. Den växer bl a på stenblock och i bergsskrevor, så även på det här berget. Det är med absolut största sannolikhet hällsötan som fått ge namn åt berget, vars korrekta namn då är Hällsötberget. Växten är en gammal medicinalväxt, som smakar lakrits och har använts som svett- och urindrivande medel, slemlösande vid hosta, mot lungsot, gikt och skörbjugg.

På det här berget släpade jag och andra Skestabarn och –ungdomar i slutet på 1950-talet och en bit in på 1960-talet varje år ihop en valborgsmässobrasa. Det var fortsättningen på en upphörd tradition som vi återupptog. Gnarps Missionsförsamling med sitt bönhus i grannbyn Rogsta, numera avvecklat och sålt, hade tidigare haft sitt valborgsmässofirande här men det hade upphört, när vi Skestaungdomar ingrep och ”räddade” valborgsmässobrasan kvar på Hällsötberget ytterligare några år till Skestabornas förnöjelse. Som brukligt även på den tiden förekom smällare kring brasan. Ett minne jag har är när min far kom upp till berget på valborgsmässoaftonen för att beskåda den av oss ungar hopsläpade brasan. Han kommenterade då våra smällare, som han tyckte var mycket dåliga. En kort stund därefter briserade en ”bomb” i skogen bakom oss. Min far hade haft med sig en dynamitladdning för att demonstrera hur en riktig smällare skulle låta…

Längre tillbaka ingick Hällsötberget även i Gnarpsbornas ersmässfirande 18 maj. Men om detta har jag skrivit separat i det här forumet 13 jan 2010 (se denna artikel!) så jag upprepar det inte nu.

På platsen för brasan uppe på berget har bl a ett stort bestånd av smultron rotat sig i myllan efter brasresterna. Omedelbart nedom berget finns en av stenblock naturligt formad grotta, som också lockade oss Skestabarn till Hällsötberget flera gånger.

Hällsötbergets lodräta södra sida

Hällsötbergets lodräta södra sida

Spricka genom berget

Spricka genom berget

Utsikt från bergstoppen mot Skesta, Gingsta, Röde och Ulvberget längs bort

Utsikt från bergstoppen mot Skesta, Gingsta, Röde och Ulvberget längs bort

Stensötan - eller hällsötan - som gett berget dess namn

Stensötan - eller hällsötan - som gett berget dess namn

Smultronblad på den forna brasans plats på bergstoppen

Smultronblad på den forna brasans plats på bergstoppen

Grottan nedom berget

Grottan nedom berget

Read Full Post »