Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gunnars stuga’

Gunnars stuga

C:a 1½ km västerut från Toppbodvallen, längs gamla vägen till denna vall, ligger Gunnars stuga. Ända sedan min ungdom har jag inte hört någon annan benämning på denna stuga. Stugan är en gammal och mycket enkel skogshuggarstuga, troligen byggd på 1940-talet. Mitt emot stugan, på motsatt sida av vägen fanns tidigare också ett stall för hästen. Den byggdes av nu sedan länge bortgångne Gunnar Nordin, skogsägare och tidigare ägare av timade Gnarps Träförädling i Vallen, allmänt kallat ”Trähus”, vilket namn lever kvar än idag. Stugan byggdes således som bostad och raststuga för skogsarbetare och hästkörare under avverkningstider här.

De minnen jag själv har om stugan är att den alltid stått på sin plats vid Toppbodvägen med stallet mitt emot. Den har alltid varit öppen. Inredningen var mycket enkel. Ett bord, sovbritsar på långväggarna och en liten järnspis är vad jag minns. Dessutom minns jag att stugan användes som bostad under älgjakten i oktober av min morfar under 1970-talet. Då var det endast fyra dagars älgjakt, som började andra måndagen i oktober.

Det är flera år sedan jag besökte stugan. Då var den förfallen och vandaliserad. Annandag påsk, 9 april i år, gjorde jag ett besök på Toppbodvallen, som jag brukar göra då och då. Jag kom då på att jag borde göra ett sista besök till Gunnars stuga för att slutligen fotografiskt föreviga och få besannat att ännu ett minne av skogshistorien gått i graven. Jag förväntade mig således en hoprasad stuga med diverse bråte, speciellt med tanke på det senaste skick jag såg stugan i och de två mycket snörika vintrarna 2010 och 2011.

Men min pessimism förbyttes snabbt till glädje! När jag kom fram möttes jag av en positiv överraskning. Stugan var reparerad! Det stora hålet i väggen och det hoprasade innertaket var lagade! En riktig dörr fanns, nya fönster var insatta liksom en ny vedspis! Och på framsidan har en altan med tak byggts!
Kanske finns fortfarande en del förbättringar att göra invändigt men jag vill ge all heder och beröm till den/de som åstadkommit detta! Hoppas nu också att stugan får stå kvar på sin plats utan att ligister och vandaler förstör vad goda krafter gjort.

Stugan ligger, som nämnts, vid gamla vägen till Toppbodvallen, som numera är markerad både som vandrings- och skoterled. Dessutom brukar området vara besökt av svamp- och bärplockare, jägare och en del annat ”skogsfolk.” Stugan kan säkert komma till viss nytta och glädje för raster och fikapauser. Dessutom är den ett litet stycke skogsarbetarhistoria, som vittnar om vilka enkla förhållanden, som gällde för den gamla tidens skogsarbetare, speciellt under hårda vinterförhållanden.   

Tack för att det här fick vara kvar!     

 

Gunnars stuga, nu reparerad och försedd med altan.

Gunnars stuga, nu reparerad och försedd med altan.

Read Full Post »