Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gingstavallen’

Gingstavallen

För en liten tid sedan kom ett kuvert till mig med lite uppgifter och bilder från den  tidigare fäbodvallen Gingstavallen. Det var vår tidningsutdelare här i Bäling, Ingrid Sundberg, som lagt det i postlådan tillsammans med tidningen för mitt eventuella intresses skull. Det tackar jag för!

Jag har ju i det här forumet tidigare skrivit lite om några fäbodvallar, som fortfarande finns kvar så till vida att stugor och i vissa fall andra byggnader är bevarade. Jag hade därför gått i tankar att skriva lite om någon utplånad vall och tankarna hade då gått till Gingstavallen, eftersom jag har en del uppgifter om den sedan förut och dessutom hade jag också förut snokat runt där och tagit en del bilder. Så det här kuvertet kom väldigt lägligt. Det vidgade mina tidigare kunskaper, dessutom med några bilder från den tid när vallen var levande.

Gingstavallen låg c:a 3 ½ km norr om Norrfjärden i Gnarp längs vägen mot Ragvaldsnäs. Någon klok person har intill vägen här satt upp en prydlig skylt ”Gingstavallen” för att erinra om den forna fäbodvallen här. Det är bra för annars torde väl knappast någon ana historien bakom denna plats.

Den första Gingstavallen, Gammelboan, låg i närheten av Gammelbodtjärn ytterligare knappt 2 km norrut. Sägnen påstår att vallen flyttades därifrån till den senare platsen p.g.a. att man oroades alltför mycket av småfolket, oknytt och skrômt. Bl.a sägs att bojäntorna blev flyttade på nätterna så att de på morgnarna vaknade med fötterna i en bäck. Denna historia känner jag dock också igen från Vallenbodarna, som påstås ha flyttas av samma orsak…

Nåväl, Gingstavallen var gingstaböndernas fäbodvall. Här fanns nio fäbodstugor, Brattsvea, Mellangården, Västergården, Väst på backen, Wounders, Böle, Ersk-Lars, Olors och Västiberget. Idag är alla borta men med lite ansträngning kan man hitta grunder efter dem. Det enda klart synliga efter verksamheten här är resterna av en lada i den igenväxta skogen intill den ännu kvarvarande öppna ytan här.

Ett annat – trevligt – minne här är den sirliga och vackra hällristningen på ett stenblock intill vägen här. Den vittnar om vallromantik och sann kärlek. Inskriptionen är följande:

Det var byggmästaren Anders Söderlind i Bosta som på detta sätt dokumenterade sin kärlek till Agnes Gingberg från Gingsta. Den besvarades och mindre än ett år senare, 12 juni 1915, gifte de sig.

Fäboddriften pågick åtminstone fram t.o.m. 1920-talet, ev längre (det har jag inte lyckats få fram.)  Så sent som 1948 fanns åtminstone en av stugorna kvar och var då bebodd av Varmlännings-Olle (Eriksson.) Han tillhörde en familj, som kom till Gnarp kring förra sekelskiftet och blev kvar här. De stugor, som inte flyttades när fäbodbruket upphörde, torde sannolikt ha hamnat i dåvarande Bränslekommissionens klor och blivit ved åt bl.a. frysande stockholmare under 1940-talet. Denna kommission hade ombud i socknarna, som köpte in allt vad som gick att uppbringa i vedväg. Bl.a. gick en hel del av byggnaderna i Vattingens forna fiskeläge den vägen och övergivna fäbodstugar var också attraktiva.

Jag ordar inte mer än så här om denna nu försvunna vall. I stället får bilderna här nedan tala sitt tydliga språk om det tidigare livet på Gingstavallen och som kontrast till detta några bilder från idag.

Sigurd Gingberg med en get år 1921

Sigurd Gingberg med en get år 1921

Bojäntor. Från vänster: Hilda Sjölander, Kajsa Norell och en kvinna med namnet Jana

Bojäntor. Från vänster: Hilda Sjölander, Kajsa Norell och en kvinna med namnet Jana

Bojäntor och getter

Bojäntor och getter

Wounders stuga

Wounders stuga

Göta Silén och Lilly Carlén på Gingstavallen

Göta Silén och Lilly Carlén på Gingstavallen

Nick Svensson (fotografen från Gällsta) med sin fru på Gingstavallen

Nick Svensson (fotografen från Gällsta) med sin fru på Gingstavallen

Dans på Gingstavallen. Spelmannen (något skymd) på bron är Sven Kjellström

Dans på Gingstavallen. Spelmannen (något skymd) på bron är Sven Kjellström

Kärleksförklaringen mellan Agnes Gingberg och Anders Söderlind i ett stenblock på Gingstavallen

Kärleksförklaringen mellan Agnes Gingberg och Anders Söderlind i ett stenblock på Gingstavallen

Den enda idag kvarvarande öppna ytan på Gingstavallen

Den enda idag kvarvarande öppna ytan på Gingstavallen

Raserad lada i skogen intill den öppna ytan

Raserad lada i skogen intill den öppna ytan

Skylt vid Ragvaldsnäsvägen på den plats där Gingstavallen låg

Skylt vid Ragvaldsnäsvägen på den plats där Gingstavallen låg

Read Full Post »