Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘bergsjökor’

Uttrycken Bergsjökor och Gnarpsskallar är vanliga benämningar på Bergsjö- resp. Gnarpsbor. De har funnits så länge jag minns och sannolikt betydligt längre än så. Men varifrån kommer dessa benämningar?  Jag ska här försöka ge förklaringen:

År 1896 invigdes den smalspåriga järnvägen mellan Bergsjö och Hudiksvall. Den gick från Bergsjö via Högen – Hånick – Vattrång – Via – Rogsta – Hudiksvall Östra och till Hudiksvalls central. Sträckan var 4 mil lång och enligt en tidtabell från 1925 var restiden då c:a 2 tim 15 min lång. Tåget på den här sträckan fick namnet ”Bergsjökoa.” En av förklaringarna till detta namn var att tåget ansågs gå med ungefär samma hastighet som en ko. En annan förklaring jag hittat är att de två äldsta loken var försedda med ringklockor, som associerade till koskällor. (Ringklockorna användes som varningssignal när tåget passerade hamnen mellan Hudiksvall östra och Hudiksvalls central.) Oavsett förklaring så torde det stå ganska klart att benämningen Bergsjökor på Bergsjöborna kommer från det gamla tåget ”Bergsjökoa” (vars trafik upphörde fr.o.m. 1 jan 1962.)

Begreppet Gnarpsskallar har – som jag tror – en lite grumligare förklaring.
År 1921 grundades Statens institut för rasbiologi (Rasbiologiska institutet.) Chef för institutet blev då Herman Lundborg (som också hade deltagit i författandet av motionen för bildande av institutet.) Forskningen kom att stå nära nazismens rasläror och under Lundborgs ledning gjordes rasbiologiska undersökningar av c:a 100 000 svenskar. (1926 presenterades resultatet av dessa undersökningar. Ur detta utgavs även en lärobok för gymnasiet med titeln ”Svensk raskunskap.”) I undersökningarna ingick ett stort antal skallmätningar, d.v.s. man mätte storleken på folks skallar ur olika vinklar, t.ex. huvud-, ansikts- och näsform.

År 1922 kom Ernst Ålander som kyrkoherde till Gnarp. Redan året efter kontaktade han institutet för att rekommendera Gnarpsborna som lämpliga för dess studier. Bl.a. nämnde han att befolkningen i Gnarp under lång tid varit stabil. Ålanders rekommendation förklingade inte ohörd. Över 500 gnarpsbor, varav flertalet skolbarn, kom att delta i skallmätningarna och Ålander blev själv aktiv i genomförandet. Mycket mer kan sägas om det här men det får bli en annan historia. Hur som helst så tror jag att uttrycket ”Gnarpsskallar” är att härleda ur de här sannolikt något tvivelaktiga studierna.

Uttrycken Bergsjökor och Gnarpsskallar torde således komma från två mycket vitt skilda verksamheter – tåget på en gammal smalspårig järnväg och en tvivelaktig rasbiologisk forskning.

Om det finna andra förklaringar emotser jag dem gärna!

Tåget ”Bergsjökoa” vid ”Bergsjö Central” omkring 1910. Det gav förmodligen upphov till  benämningen Bergsjökor på Bergsjöborna.

Tåget ”Bergsjökoa” vid ”Bergsjö Central” omkring 1910. Det gav förmodligen upphov till benämningen Bergsjökor på Bergsjöborna.

Exempel på Gnarpsskalle född 1947, utvandrad till Bäling, Jättendal          omkring år 1977, deltog ej i de rasbiologiska studierna bland Gnarpsborna.

Exempel på Gnarpsskalle född 1947, utvandrad till Bäling, Jättendal
omkring år 1977, deltog ej i de rasbiologiska studierna bland Gnarpsborna.

Read Full Post »