Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Armasjärvi-olyckan år 1940’

Armasjärvi är en by och en sjö belägen c:a 10 km sydväst om Övertorneå intill finska gränsen. Namnet Armasjärvi är således finskt och lär betyda Kärlekssjön. Här hände år 1940 en fruktansvärd olycka och anledningen till att jag skriver om detta är bl.a. att min äldste farbror, Erik, (född 1912) då gjorde militärtjänstgöring här och i denna roll blev åsyna vittne till en del av olyckans efterbörd.

Det var 24 oktober 1940, mörkt och blåsigt. En ingenjörstrupp skulle färjas över sjön Armasjärvi. Färjan var byggd av trä och gick med linor spända över sjön, som drog färjan framåt. Färjans bemanning var två unga färjkarlar, 18 och 19 år gamla. Färjan var gjord för c:a 50 passagerare. Den fänrik, som hade befälet över truppen, beordrade hela truppen, över 100 man, att gå ombord på färjan. En av de unga färjkarlarna förklarade för fänriken att färjan var byggd för högst 40-50 passagerare men det tog fänriken ingen notis om och man kan förmoda att en ung pojkes ord vägde lätt mot fänrikens militära myndighetstonläge.

Väl ute på sjön började färjan ta in vatten. Det steg mer och mer och färjan började sjunka. Det blev panik ombord och kaos. Folk hamnade i det kalla vattnet. En del försökte simmande ta sig i land. Resultatet av händelsen blev till sist att 46 av färjans 104 ombordvarande män drunknade. Det var den största sjökatastrofen i Sverige ända fram till Estoniaolyckan 1994.

Min farbror, Erik Norman i Skesta, Gnarp, var en av dem, som var krigsinkallad till  militärtjänstgöring här när olyckan hände. Han skildrar 1985 militärtjänstgöringen och efterdyningarna till olyckan på följande sätt:

1938 började folk oroas av ”Hitler i Tyskland, som började sitt vapenskrammel. Året efter, 1939, var det färdigt. Då kunde han inte hålla sig längre. Då åkte jag in i lumpen och hade inga matbekymmer längre. Jag fick 50 öre per dag och maten. På hösten 1940 åkte jag till finngränsen. Vi låg i tält vid Torne älv till att börja med, c:a 2 km nedanför Överrtorneå.

Jag minns inte om det var före eller efter jul, som en fänrik dränkte över 40 man på Armasjärvisjön. Det var en hemsk olycka. Ja, egentligen var det ingen olycka, det var dumdristighet. Jag minns när dom fraktade iväg de döda. Jag tror att det var 44 st, en kista på varje lastbil när dom körde dem till Övertorneå järnvägsstation för att frakta hem dem till sina respektive hemorter. Vi stod med tre meters lucka i giv akt på båda sidor om vägen när de kördes till stationen.

Bör kanske också tala om att vi var med om kyla där uppe. Det började med att krypa ner under minus 40. Sedan kröp det ner mer och mer varje dag och till slut var vi nere i minus 52 grader. Vi måste ha halsdukar över munnen eftersom vi inte kunde andas in direkt. Vi körde ut mat till kompanierna med hästar på Torneälvens is. Samtliga av oss överlevde där uppe så till slut var vi hemma igen. Kriget tog också slut men det blev också turer till Östersund med omgivningar flera gånger under kriget.

Mina kommentarer: Det var således 24 okt 1940, exakt två månader före jul, som Armasjärviolyckan skedde. Beträffande antalet döda soldater minns Erik alldeles rätt. De var 44 st. Dessutom omkom de två unga färjekarlarna. Hedersparaden längs vägen, där de döda i kistor insvepta i svenska flaggan fraktades till järnvägsstationen, var två mil lång.

Den befälhavande fänriken ställdes inför krigsrätt. Trots vittnesuppgifter om färjkarlens information till fänriken om färjans begränsning i manskap så frikändes han och ingen blev således dömd för vållande till olyckan.

Den 7 mars 1941 reste kamraterna i fält en minnessten intill Armasjärvisjön med namnen på de omkomna på den ena sidan och följande text på andra sidan:

Till minnet av de 46 svenska män vilka i kvällens mörker den 24 oktober 1940 på Armasjärvis gåvo sina liv i fosterlandets tjänst. Du som går här förbi, böj ditt huvud i vördnad.

Bild av färjan tagen efter olyckan i oktober 1940

Bild av färjan tagen efter olyckan i oktober 1940

(Foto: Försvarsmakten)
Minnesstenen med namnen på de omkomna, som restes av kamraterna i mars 1941

Minnesstenen med namnen på de omkomna, som restes av kamraterna i mars 1941

(Foto: Försvarsmakten)

Read Full Post »