Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2010

Eftersom jag tidigare på den här bloggen skrivit om vägen till Åsvallen är det väl lika bra att jag tar steget fullt ut och skriver lite om själva fäbodvallen också.

Åsböndernas första fäbodvall, Norra Åsvallen, låg vid nuvarande Åsbodarna , som ligger på västra sidan av Ortsjövägen strax söder om vägskälet till Åsnorrbodarna. Man hade även en vall på nuvarande plats som då kallades södra Åsvallen. Den första vallen flyttades sedermera och slogs ihop med den södra vallen. Som vanligt när det gäller bovallar är det nästan omöjligt att få fram åldern på dem. Åsvallen är inget undantag. I Lars Melins bok ”Gnarp” nämns att det ska ha funnits 12-14 stugor på Åsvallen . Idag finns ungefär hälften kvar.

Åsvallen är en av fyra vallar i Nordanstigs kommun som är klassad som varande av riksintresse för kulturmiljövården (de tre andra är Frästavallen, Vallenbodarna och Västansjövallen, samtliga i Gnarp.) Vallen är mycket välskött. De stora ytorna hålls öppna av Åsvallens slåtterförening, som på helt ideell väg slåttar vallen årligen med redskap, som gynnar floran här. Jag har gjort en växtinventering här och noterat bortåt 90 olika arter inom själva vallytan. Av dessa är åtminstone två rödlistade, d v s de löper risk för långsiktig utrotning. Jag är ingen större expert på växter så jag tror att med hjälp av någon mer kunnig botaniker borde vi kunna artbestämma betydligt fler växter här.
Det är också tack vare idealisterna i Åsvallens slåtterförening, som den förnämliga grillstugan, ”Åsvallsgrillen”, tillkommit och är tillgänglig för alla besökare.

Lars Melin har i sin bok om Gnarp skrivit om en del händelser här från tiden när den fungerade som traditionell fäbodvall. Bl a berättar han om en ljusgrå häst som fanns på vallen. En av de mer ”försigkomna” pojkarna på vallen fick idén att måla hästen till en zebra. Svart färg hittades på vallen och snart var hästen en ”äkta” zebra. Hästägaren fick svårigheter att hitta igen sin häst, eftersom färgen flöt ut och missfärgade hästen till oigenkännlighet.

Genom vallen går också Vallstigen, som här fortfarande är vandringsbar. C:a 2 km åt sydost ligger Frästavallen och c:a 3 km åt västnordväst finns Nybodvallen.

Åsvallen är en mycket vacker vall, väl värd ett besök. Här härskar lugnet och friden och det är ett bra sätt att varva ner den vardagliga stressen och ”ladda batterierna” att åka till Åsvallen, strosa runt, njuta av blomsterprakten och filosofera över livets glädjeämnen.

Några av de gamla stugorna på Åsvallen

Några av de gamla stugorna på Åsvallen

 

En vacker dörr på en av stugorna

En vacker dörr på en av stugorna

 

Larv av Brunsprötad skymningssvärmare, en fjäril i svärmarfamiljen

Larv av Brunsprötad skymningssvärmare, en fjäril i svärmarfamiljen

 

Låsbräken, en rödlistad växt på Åsvallen

Låsbräken, en rödlistad växt på Åsvallen

 

Fältgentiana, en rödlistad växt på Åsvallen

Fältgentiana, en rödlistad växt på Åsvallen

 

Blåsuga, en lite ovanig växt, finns på Åsvallen

Blåsuga, en lite ovanlig växt, finns på Åsvallen

Read Full Post »

« Newer Posts